Välkomna till Umeå Montessoriskola på vårt öppna hus! Vår förstelärare Linnea kommer att inleda kvällen med en miniföreläsning om montessoripedagogikens grundpelare kl 18.00. Därefter har ni möjlighet att träffa pedagoger från förskoleklass, fritids och de olika arbetslagen. För er som vill ansöka till vår förskoleklass ht-20, så är sista ansökningsdag 6 januari. Därefter påbörjar vi placeringarna. Välkomna!