Ansökan till skolan

Fyll i nedanstående formulär för att skicka in en ansökan till skolan.

Köregler

  • Syskonförtur
  • Om barnet tidigare gått på Montessoriförskola/skola
  • Anmälningsdatum
Fyll i hela barnets personnummer (inklusive födelsenummer)

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2