Vår verksamhet

Umeå Montessoriskola är en fristående F-6 skola belägen mitt i den vackra skulpturparken på Umedalen. Här möts våra elever av öppna ljusa lokaler i en stimulerande miljö. Läsåret 2020/2021 hade vi ca: 82 elever fördelade i tre klasser, förskoleklass och år 1, år 2-3 och år 4-6. En majoritet av eleverna är också inskrivna på skolans uppskattade fritidshem.

Inspirerade av Montessoripedagogiken anser vi att trygghet och självständighet är förutsättningar för ett lustfyllt lärande. Eleverna övas tidigt att ta ansvar för sin skola, vår miljö, varandra och sitt eget lärande.

Vår ambition är att se till varje elevs unika behov, egna drivkraft att lära och utifrån den skapa ett lärande för livet.

I ansvaret för varandra byggs en trygghet och respekt för allas olikheter upp som genomsyrar vår verksamhet. Hos oss får man vara sig själv.

Umeå Montessoriskola har funnits i många år men drivs sedan hösten 2017 av engagerade pedagoger som ett personalkooperativ i form av en ekonomisk förening. Eventuella överskott går tillbaka till skolans verksamhet.

Umeå Montessoriskola är den lilla skolan med det stora hjärtat.

Hjärtligt välkomna att boka in ett besök hos oss.